Cong-Cafe-Trang-Tien_X70A4110_WP700

Một góc Tràng Tiền nhìn từ Cộng Cafe (6/2016)

 

Advertisements

Swing-Cafe-Trang-Tien-Hanoi_X70A4131_WP700-2

A passenger in Swing Cafe Lounge, Tràng Tiền, Hà Nội (6/2016)

 

Yen-Phu_X70A4063_WP700

Chiều trên đường Yên Phụ, Hà Nội (6/2016) – Sunset on the pavement of Yen Phu street, Hanoi.

Yen-Hoa_A7B07689_WP700 (2)

Ngõ Yên Hoa (bên trái)  (Ngõ 78 Yên Phụ, 5/2016)

Yen-Hoa_A7B07720_WP700-2 (2)

Ngõ Yên Hoa (bên phải) (Ngõ 78 Yên Phụ, 5/2016)