Yen-Hoa_A7B07689_WP700 (2)

Ngõ Yên Hoa (bên trái)  (Ngõ 78 Yên Phụ, 5/2016)

Yen-Hoa_A7B07720_WP700-2 (2)

Ngõ Yên Hoa (bên phải) (Ngõ 78 Yên Phụ, 5/2016)

Advertisements

Pho-Duc-Chinh_A7B07728_WP700

Hè trên đường Phó Đức Chính, Hà Nội, 5/2016.

(cần chụp lại vào ngày sáng hơn với subject khác).

 

Quảng Bá

_A7B07859_WP700

Đường thông giữa đường Quảng Bá và đường Tô Ngọc Vân, chiều hè 5/2016. (Cần chụp lại vào ngày trời nắng, sáng, buổi chiều xuôi nắng.)

 
_A7B07841_WP700

Nhìn từ vườn hoa Quảng Bá, chiều tối, 5/2016

 

Yên Phụ

Yen-Phu-Nga-4_X70A2216_WP700

Ngã tư Yên Phụ – Thanh Niên (4/2016)

(cần chụp lại bằng tripod cho nét hơn, chọn lại tiền cảnh và bố cục hậu cảnh)