cho-dong-xuan_a7c01038_wp700

Chợ Đồng Xuân tối trung thu 2016, Hà Nội (9/2016) – Full-moon night at Dong Xuan market, Hanoi.

 

Advertisements

ong-do-viet-chu_a7c00302_wp700

Thầy đồ viết chữ lấy tiền ủng hộ các bạn học sinh nghèo, hoạt động thiện nguyện tại trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội (9/2016) – A typographer selling letters to pupils of Doan Thi Diem Primary School (Hanoi) to get money to help poor pupils in remote provinces.