Yen-Phu_X70A4063_WP700

Chiều trên đường Yên Phụ, Hà Nội (6/2016) – Sunset on the pavement of Yen Phu street, Hanoi.

Advertisements

Yên Phụ

Yen-Phu-Nga-4_X70A2216_WP700

Ngã tư Yên Phụ – Thanh Niên (4/2016)

(cần chụp lại bằng tripod cho nét hơn, chọn lại tiền cảnh và bố cục hậu cảnh)