Yen-Hoa_A7B07689_WP700 (2)

Ngõ Yên Hoa (bên trái)  (Ngõ 78 Yên Phụ, 5/2016)

Yen-Hoa_A7B07720_WP700-2 (2)

Ngõ Yên Hoa (bên phải) (Ngõ 78 Yên Phụ, 5/2016)

Advertisements