Tu-Hoa-Cong-Chua_A7B07759_WP700

Vỉa hè, Hồ Tây, phượng đỏ, soft drink, working & relax (đường Từ Hoa Công Chúa, Hà Nội, 5/2016)

Advertisements