Cong-Cafe-Trang-Tien-2_X70A4115_WP700

Cong-Cafe-Trang-Tien-3-_X70A4116_WP700

Đường Tràng Tiền nhìn ra hai phía (Hà Nội, 6/2016) – Two sides of Trang Tien Street, Hanoi.

Advertisements

Citibank-Hanoi_X70A4119_WP700

Citibank, Tràng Tiền, Hà Nội (6/2016)