_X70A2204_WP700

Cột điện trên đường đi làm về, nối chân cầu Long Biên – đường Trần Nhật Duật (04/2016)

Advertisements