Quang-An_A7B07796_WP700

Bãi cỏ trên đường Quảng An với hàng phượng ven hồ rực đỏ, Hồ Tây, 5/2016.

Advertisements