Pho-Duc-Chinh_A7B07728_WP700

Hè trên đường Phó Đức Chính, Hà Nội, 5/2016.

(cần chụp lại vào ngày sáng hơn với subject khác).

 

Advertisements