_A7B08971_WP700

Người phụ nữ bán hoa quả, chợ cóc đường Pháo Đài Láng, Hà Nội (7/2016) – A fruit seller on a street market, Phao Dai Lang Str., Hanoi (7/2016)

Advertisements