Nha-Tho_Lon-Hanoi-_701_0526_E_WP700

Nhà Thờ Lớn (St. Joseph Cathedral), phố Nhà Chung, Hà Nội, 5/2014.

Advertisements