_A7B08983_WP700

Bán bánh mì ban đêm, đường Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội (7/2016) – Sandwich street vendor, Nguyen Ngoc Vu Str., Hanoi.

Advertisements