_x70a5674_wp700

Hồ Tây, Hà Nội (8/2016) – Night falling on Ho Tay (West Lake), Hanoi. (#OnTheWayHome #FujiX70)

Advertisements

Nguyễn Đình Thi

 

Nguyen-Dinh-Thi_X70A2219_WP700

Đường Nguyễn Đình Thi, dãy đèn sáng bên đường Thanh Niên (4/2016, Fujifilm X70, phơi 7.5s giữ tay, no tripod; lúc nào phơi lại cho nét)