_x70a5674_wp700

Hồ Tây, Hà Nội (8/2016) – Night falling on Ho Tay (West Lake), Hanoi. (#OnTheWayHome #FujiX70)

Advertisements

_A7B08971_WP700

Người phụ nữ bán hoa quả, chợ cóc đường Pháo Đài Láng, Hà Nội (7/2016) – A fruit seller on a street market, Phao Dai Lang Str., Hanoi (7/2016)

_A7B08983_WP700

Bán bánh mì ban đêm, đường Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội (7/2016) – Sandwich street vendor, Nguyen Ngoc Vu Str., Hanoi.

Cong-Cafe-Trang-Tien-2_X70A4115_WP700

Cong-Cafe-Trang-Tien-3-_X70A4116_WP700

Đường Tràng Tiền nhìn ra hai phía (Hà Nội, 6/2016) – Two sides of Trang Tien Street, Hanoi.