cho-dong-xuan_a7c01038_wp700

Chợ Đồng Xuân tối trung thu 2016, Hà Nội (9/2016) – Full-moon night at Dong Xuan market, Hanoi.

 

Advertisements

Nha-Tho_Lon-Hanoi-_701_0526_E_WP700

Nhà Thờ Lớn (St. Joseph Cathedral), phố Nhà Chung, Hà Nội, 5/2014.