ong-do-viet-chu_a7c00302_wp700

Thầy đồ viết chữ lấy tiền ủng hộ các bạn học sinh nghèo, hoạt động thiện nguyện tại trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội (9/2016) – A typographer selling letters to pupils of Doan Thi Diem Primary School (Hanoi) to get money to help poor pupils in remote provinces.

Advertisements

_A7B08971_WP700

Người phụ nữ bán hoa quả, chợ cóc đường Pháo Đài Láng, Hà Nội (7/2016) – A fruit seller on a street market, Phao Dai Lang Str., Hanoi (7/2016)

_A7B08983_WP700

Bán bánh mì ban đêm, đường Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội (7/2016) – Sandwich street vendor, Nguyen Ngoc Vu Str., Hanoi.

_X70A1838_WP700

“Congratulation to lucky paper horse, you just have your life back.” – a foreigner tourist bring a paper horse to home as a local souvenir. Such horses are usually burnt after a worship session.

Mã Mây, Hà Nội, 4/2016.

_X70A1684_WP700

An old lady with her cat. They have a small street shop for living on Hang Be street, Hanoi, 3/2016.